Hadewijch Baert

Missiefeest Sint-Jozef

Missiefeest Stasegem

Inspirerende vrouwen

Op dinsdag 6, 13 en 27 november 2018 van 14 tot 16 uur in De Bron: Edith Stein – Zr. Edith Provoost Madeleine Delbrêl – Dhr. Piet Raes Etty Hillesum – E.H. deken Geert Morlion Info: klik hier.

Concert tvv de Kier

Op zondag 18 november 2018 organiseren wij met de medewerkers van vzw De Kier een concert “ Emmy Cassiman zingt”

Het concert vindt plaats om 17 u. in de Sint-Pius X – kerk, Sint Elooisdreef te Kortrijk. In aansluiting op het concert wordt een glaasje aangeboden.

Met de opbrengst van het concert wil vzw De Kier mensen in armoede; laagdrempelig ontvangen, menswaardig beluisteren, doorverwijzen waar het kan en ondersteunen waar nodig.
De toegangskaarten voor dit concert kosten: € 20/volwassene en € 10/kind -12-jarigen.

 

Je kan kaarten aankopen bij

één van de leden van de stuurgroep,

bij Viva Sara Kaffée – Grote Markt 33 te Kortrijk,

via mail dekier@skynet.be of telefonisch 0477-79.40.18.
Kan je er niet bij zijn, dan kan je ons steunen door over te schrijven op rekening BE34 7380 3942 7690 van vzw De Kier.

Graag als mededeling vermelden ‘steunkaart “Emmy Cassiman zingt”. We hopen van harte jullie te mogen ontmoeten op deze voorstelling! Alvast hartelijk bedankt en vriendelijke groeten,
Stuurgroep: Philippe Boulez, Lieve Cosaert, Paul De Marez, Eric Decavele, Suz Devos, Myriam Dufaux, Marc Dhondt, Dany Ghettem, Elisabeth Goddeeris, Guido Haezebrouck, Jef Laevens, Jaak Maertens,   Lode Van Haute, Frieda Van Wassenhove, Luc Verstraete.

LOSWEG

LOSWEG

Welkom op zaterdag 1 december om 20 uur in het Guldensporencollege Campus Kaai (toegang via Vercruysselaan 17C) voor het tijdloos koorconcert van Alfabet m.m.v. het combo Crescendo. Prijs: vvk 12 euro, add 15 euro (-12 jaar gratis). Info: 0478/ 74 96 58.

Pastorale houdingen bij zieken- en rouwbezoek

PASTORALE HOUDINGEN BIJ ZIEKEN- EN ROUWBEZOEK

Op dinsdag 23 oktober 2018 geeft mevr. Carine Dochy van 19.30 tot 21.30 uur in De Bron (Marktstraat 88, Harelbeke) een lezing over pastorale houdingen bij zieken- en rouwbezoek. Vooraf inschrijven via info@debron-har.be of 056/ 73 70 70. Deelname: 8 euro.

Aanstellingsviering PE OLV van Groeninge Kortrijk

Oprichting van de Pastorale Eenheid O.L.Vrouw van Groeninge en aanstelling van de teamleden door Monseigneur Lode Aerts.
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 13 oktober 2018 om 16.30 uur voor de aanstellingsviering van de Pastorale Eenheid
O.L.Vrouw van Groeninge in de O.L.Vrouwekerk te Kortrijk. Nadien volgt een feestelijke receptie.

Vormsel groep 6 InVorm@17

VORMSEL GROEP 6 INVORM@17

De vormselviering van groep 6 van InVorm@17 gaat door op 13 oktober 2018 om 14.30 uur in de kapel van het Don Boscocollege in Kortrijk. Van harte welkom!

20 jaar Kortrijks Vocaal Ensemble

20 JAAR KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE

Het Kortrijks Vocaal Ensemble viert dit jaar het 20-jarig bestaan. We sluiten het feestjaar af met een concert waarin een van de allermooiste cantates “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” van J.S. Bach – ook beter gekend als Actus Tragicus, gebracht wordt naast de gloednieuwe compositie “Plainte” die Diederik Glorieux in opdracht van het koor schreef. Welkom op zaterdag 10 november 2018 om 20 uur in de Sint-Janskerk in Kortrijk.
Klik voor meer info in verband met het programma en de affiche.

30 jaar Het Cenakel

GEBEDSGROEP ‘HET CENAKEL’ 1988 – 2018

Ter gelegenheid van 30 jaar bestaan van de gebedsgroep “Het Cenakel” vindt op dinsdag 30 oktober een bijzondere dankplechtigheid plaats in de Sint-Katharinakerk in Sente (Kuurne) met medewerking van de Gemeenschap Moeder van Vrede uit Gistel. De gebedsavond begint om 19 uur met de rozenkrans als voorbereiding op de eucharistieviering. Na de mis wordt het H. Sacrament uitgesteld en zal Vader Bernard de eucharistische aanbidding leiden. Van harte welkom!